Bestyrelsen

Claus Levinsen
Klassisk serie, jazzserien, formand

Claus Nyvang Kristensen
Programkoordinator, klassisk serie

Dorthe Rovsing
Sekretær, jazz og klassisk serie

Gert Uttenthal Jensen
Hjemmeside, Facebook, Instagram, jazzserien

Gitte Widmer
Voksen- og børneteater, Facebook, Instagram, koordinator for frivillige

Lise Brunberg
Voksen- og børneteater

Niels B. Sørensen
Billetsalg, kontakt til billetten, postbox

Svend Erik Andreasen
Opera

Torben Møller-Andersen
Kasserer, programlayout, annoncer