Covid-19 forholdsregler pr. 24. okt. 2020

Covid forholdsregler for sikker afvikling af Hillerød Musik & Teaters arrangementer i Støberihallen.

Vores publikums og gæsters sikkerhed ligger os meget på sinde. Vi har derfor lavet følgende præciseringer vedrørende afviklingen af arrangementer i Støberihallen:

I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende Covid-19 vil følgende være gældende:
Personer med symptomer på Covid-19 bedes selvsagt ikke møde frem.
Ændring pr. 24. oktober: Fra 29. oktober skal alle bære mundbind ved indgang til og under udgang fra et arrangement. Mundbindet kan undlades under selve arrangementet, mens man sidder ned.

Hovedindgangen til Støberihallen i gården vil være den primære indgang, men der vil også være mulighed for at komme ind gennem døren til Café Salto. Der vil være personale og billetkontrol ved begge døre. Derefter kan man gå ind via den normale indgang til salen og via dørene på balkonen. Salg af billetter kun via Mobilepay.
Dørene til salen åbnes 30 minutter før arrangementet. Hvis man ankommer tidligere, må man forvente at skulle vente udenfor, idet salen anvendes til forprøve af kunstnerne, og antallet af personer i foyeren skal begrænses, så varmt overtøj anbefales. Vi vil dog forsøge at tage særlige hensyn til dårligt gående/stående og give plads i foyeren.
Overtøj bedes så vidt muligt medbragt i salen og kan f.eks. anbringes på stoleryggen eller på den spærrede plads ved siden af ens egen plads.
I salen vil der være personale, som anviser pladser. Når man har fået anvist plads, bedes man så vidt muligt blive siddende til arrangementet er slut.
Par eller grupper, der kommer sammen, placeres sammen med spærrede stole til begge sider. Enkeltpersoner får anvist pladser med spærrede stole på begge sider.
Vi forbeholder os muligheden af at måtte flytte lidt på placeringen for at imødekomme behovet for så mange pladser som muligt under iagttagelse af myndighedernes retningslinjer.
For tiden er der intet barsalg - pr. 20. september 2020.
Der vil kun være en kort pause, evt. slet ingen, og man opfordres til så vidt muligt at blive siddende i salen under pausen. Toiletbesøg mv. vil selvfølgelig være muligt.
Efter koncerten vil der både være udgang fra salen og fra balkonen, og man opfordres til at forlade salen med god afstand i roligt tempo uden sammenstimlen. 
Vi håber på forståelse for de anførte lidt rigide forholdsregler, som jo tilstræber, at vi kan nyde vores kommende arrangementer med maksimal sikkerhed for alle, også dem der befinder sig i risikogruppen, og beder om hjælp fra alle til at overholde reglerne.

Sundheds- og Ældreministeriet opfordrer til at installere app'en Smittestop på sin telefon. Det kan være med til at bryde smittekæder og opspore smittede personer, du har været i kontakt med. Læs mere på Smittestop.dk

Det er med stor glæde, vi byder velkommen til sæson 2020/2021 i Hillerød Musik & Teater.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Del siden: